#5 – Câu nói hay mỗi ngày

Bạn không thể thiết kế cuộc đời giống như những gì bạn mơ, không có nghĩa là bạn sẽ ngừng cố gắng làm điều đó.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More