#6 – Câu Nói Hay Mỗi Ngày

0 2.832

Lựa chọn đúng hay sai không quan trọng vì mọi thứ phụ thuộc vào lựa chọn tiếp theo của bạn, từ bỏ hoặc đi tiếp. Hiện tại chỉ là tạm thời, nếu nó là mãi mãi thì tại sao ngoài kia lại nhiều thay đổi đến vậy.

Nguyễn Văn Thắng Blogger

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Đơn Hàng Mới