Bí kíp giao dịch, vào lệnh forex an toàn

1 1.543

Luôn nhớ rằng, giao dịch là tiềm ẩn rủi ro. Tôi không bao giờ sử dụng hơn 2% vốn của mình ở 1 vị thế (1 lệnh). Hoàn toàn đề nghị bạn làm như vậy.

Ví dụ. Làm thế nào bạn có thể tính khối lượng cho mỗi vị thế?

Rủi ro cá nhân của tôi trên mỗi vị trí là 600usd. Tức là 2% như tôi nói. Vốn của bạn sẽ là 30.000usd. Tôi không ép buộc bạn sử dụng vốn như vậy nhưng 2% là một lời khuyên về sự an toàn.

Sau khi phân tích kỹ thuật, Thị trường đang gần entry (điểm vào lệnh an toàn nhất). Nếu nó chạy quá đó 50 pips thì giá sẽ bị phá vỡ. Vậy khối lượng lệnh của bạn sẽ được tình như sau.

Dừng lỗ 50 pips:  600 / 50 = 1,2 lot

P/s: Đây là một sự tham khảo dành cho bạn, Còn cách thức giao dịch, vào lệnh là trách nhiệm cá nhân của bạn, nó đem về lợi nhuận tiềm năng và luôn ẩn chứa rủi ro.

Cảnh báo rủi ro : Trước khi bạn bắt đầu giao dịch, bạn nên hiểu toàn bộ về rủi ro đi kèm trên thị trường tài chính và giao dịch ký quỹ, và bạn cần nhận thức được mức độ kinh nghiệm của mình.

 

  1. […] Bí kíp giao dịch, vào lệnh forex an toàn […]

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More