Browsing Category

Sách Hay

Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie

“Tin rằng thành công – Bạn sẽ thành công!” Dale Carnegie Đắc Nhân Tâm (How To Win Friends and Influence People) của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm được đánh…

Sức Mạnh Niềm Tin Claude M.Bristol

TÁC GIẢ Claude M.Bristol (1891 – 1951) là một tác giả, luật sư, diễn giả, nhà đầu tư ngân hàng và phóng viên chiến trường  của quân đội Mỹ trong thế chiến thứ I, phóng viên cảnh sát và biên tập viên nhà thờ. Ông từng viết những quyển sách…