(Tìm người dùng bằng Email Tài Khoản)
(Tìm người dùng bằng SĐT Tài Khoản)
(Nơi người này đã Đến)
(Trang địa điểm đến đã người này thích)
(Trang người đã này thích)
(Hình ảnh từ người dùng này)
(Hình ảnh người dùng này đã thích)
(Hình ảnh người dùng này được Tagged)
(Hình ảnh người dùng này bình luận)
(Ứng dụng người này đã dùng)
(Hiển thị tất cả video)
(Hiển thị video của người này)
(Hiển thị video đăng bởi người này)
(Hiển thị video của người này đã thích)
(Hiển thị video của người này đã bình luận)
(Sự kiện người này được mời)
(Sự kiện người này tham gia)
(Bài viết đăng bởi người này)
(Bài viết người này bình luận)
(Bài viết người này được Tagged)
(Hiển thị bạn bè của người dùng này)
(Hiển thị nhóm người dùng này đã vào)
(Hiển thị gia đình người dùng này)
(Hiển thị thích của bạn bè)

2. Multiple Target Profiles:

(Tình Bạn giữa 2 Người)
(Nơi mà 2 người đều đã đến)
(Cùng Thích Những Trang Nào)
(Cùng thích những ảnh nào)
(Cùng comment những ảnh nào)
(Cùng được tagged những ảnh nào)
(Cùng tham gia sự kiện nào)
(Cùng bình luận bài viết nào)
(Cùng chung những nhóm nào)
(Đăng bởi người dùng liên quan đến từ khóa)

3. Gender Search

Nam Nữ

Nam Nữ

Nam Nữ

Nam Nữ

4. Locate Target Profile:5. Multiple Variables:var rowcount = 1; function AndFunction(id){ document.getElementById("AndButton").remove(); document.getElementById("andlable"+id).innerHTML = "Và"; var id2 = id+1; var div = document.createElement('div'); document.getElementById('inputrows').appendChild(div); div.id = 'inputrow'+id; document.getElementById("inputrow"+id).innerHTML = "" + "" + ""+ ""; rowcount = id; } function OpenFacebook(id){ var myurl = "https://www.facebook.com/search"; for(i=1;i0){ myurl = myurl+"/str/"+encodeURIComponent(MyItem)+"/"+MySelector+"/intersect"; } } if(myurl.length>31){ window.open(myurl); } }

6. Page Search:

Người đã đến tại đây
Người đã checked in tại đây
Người đã thích trang này
Người đã làm việc tại trang này
Vị Trí Sự Kiện Tương lai
Vị Trí Sự Kiện Tương lai
Vị Trí Sự Kiện Quá Khứ
Vị Trí Sự Kiện Tương lai Quá Khứ
Sự Kiện Tương Lai
Sự Kiện Quá Khứ
pt>

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More