Browsing Tag

Đắc Nhân Tâm

Đắc Nhân Tâm Dale Carnegie

“Tin rằng thành công – Bạn sẽ thành công!” Dale Carnegie Đắc Nhân Tâm (How To Win Friends and Influence People) của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm được đánh…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More