Browsing Tag

Điểm Bùng Phát

Review – Điểm Bùng Phát

Vừa đọc xong cuốn “Điểm bùng phát” (The Tipping Point) của Malcolm Gladwell, quả thật đây là một cuốn sách quá hay và có nhiều điều cần chia sẽ tới các bạn sau khi đọc cuốn sách này. Điểm đầu tiên cần chia sẽ tới các bạn đang quan tâm đến…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More