Browsing Tag

Động Lực Chèo Lái Hành Vi

Review – Động Lực Chèo Lái Hành Vi

Khoảng 50 nghìn năm trước, con người chỉ bận tâm rằng hôm nay mình sẽ sống hoặc chết, họ bị chèo lái bởi động lực 1.0: nhu cầu tìm kiếm thức ăn và nước uống, nhu cầu tìm được chỗ trú ẩn an toàn và nhu cầu duy trì nòi giống. Vì lẽ đó họ buộc…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More