Browsing Tag

Hãy tưởng tượng

Hãy tưởng tượng P1

Đừng tự hào khi được người ta khen là thông minh hay tài giỏi. Hãy tưởng tượng về một ngày ta kiếm được ít tiền hoặc rất ít tiền ta sẽ thấy người khác dùng nó để chửi vào mặt mình như thế nào. Cũng đừng vì sợ điều đó mà biến bản thân thành…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More