Browsing Tag

Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon

Review – Jeff Bezos Và Kỷ Nguyên Amazon

Nội dung cuốn sách giúp hình dung rõ hơn về quá trình khởi nghiệp, xây dựng ý tưởng và phát triển Amazon;  và cả khát quát về tính cách, cuộc đời, sự nghiệp của Jeff Bezos. Jeff Bezos là khởi nghiệp trong độ tuổi chín mùi sau một khoản…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More