Browsing Tag

Khác biệt

Người thành công có điều gì khác biệt?

Ở nhiều khía cạnh, người thành công cũng giống với những người bình thường. Họ đều có xuất phát điểm trình độ học vấn, kinh nghiệm giống nhau. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, bạn sẽ thấy có sự khác biệt hoàn toàn ở những điểm quan trọng nhất.…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More