Browsing Tag

kinh doanh

15 quy tắc ứng xử trong kinh doanh

1. Luôn sử dụng tên thật Trong môi trường kinh doanh, bạn nên sử dụng tên đầy đủ, nhưng cũng phải chú ý cách người khác muốn được giới thiệu. Nếu tên bạn quá dài hay khó đọc, bạn có thể thay đổi, rút gọn, hoặc viết cách phát âm lên danh…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More