Browsing Tag

thương hiệu cá nhân

20 – 30 tuổi: Xây dựng thương hiệu cá nhân, kết bạn với người ưu tú và ở bên người hợp với…

Đừng xem nhẹ giai đoạn 20-30 tuổi, đây là giai đoạn phát triển mấu chốt của não bộ (một giai đoạn khác là từ 0-5 tuổi), là giai đoạn chuẩn bị để chính thức trở thành “người lớn”. Ở giai đoạn này, đại não vì muốn thích ứng với xã hội, tốc độ…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More