Browsing Tag

tự do tài chính

21 nguyên tắc tự do tài chính

1. Mơ giấc mơ lớn Mơ những giấc mơ lớn, chỉ những giấc mơ lớn mới có sức lay chuyển tâm hồn con người. 2. Đưa bản chỉ dẫn rõ ràng Một người có mục đích rõ ràng sẽ đạt được sự tiến bộ ngay cả trên con đường gập gềnh nhất. Một người…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Đơn Hàng Mới