Browsing Tag

Tư Duy Nhanh Và Chậm

Review – Tư Duy Nhanh Và Chậm

Khi đọc xong quyển sách Tư Duy Nhanh Và Chậm, tôi có cảm giác như tôi cần dừng lại việc đọc một thời gian để trải nghiệm những điều đã biết. Thậm chí với những ai lười đọc và có chút tư chất thông minh, tôi cũng có lời khuyên, đọc một quyển…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Đơn Hàng Mới